Pravidlá prispievania do diskusie na smsparking.sk

Diskusné fórum na smsparking.sk nevyžaduje registráciu, dovoľujeme si vás preto požiadať, aby ste dodržiavali doleuvedené pravidlá a fórum bude užitočnejšie a lepšie čitateľné.

Diskusné fórum na smsparking.sk sa skladá z tém a príspevkov. Naši návštevníci môžu vytvoriť pridávať príspevky k uvedeným témam. Nevyhovujúce príspevky bez varovania vymazávame. Ako meno použite svoje meno alebo prezývku (môže byť aj vymyslená), pole e-mail je povinný, ale nebude sa na stránke zobrazovať, vložte názov príspevku, ktorý odpovedá danej téme a vystihuje príspevok a nakoniec samotný príspevok do políčka text príspevku.

  1. Ohováranie, zosmiešňovanie, urážanie, vulgarizmy - vymazávame obsah, ktorý ohovára konkrétne osoby alebo firmy, ak ide anonymný obsah bez mena alebo detailného popisu udalosti, tak nám vadia aj negatívne príspevky, za ktorými sa môže schovávať konkurencia alebo neprajníci. Ohováranie je na Slovensku trestný čin.
  2. Štýl - vymazávame obsah PÍSANÝ VEĽKÝMI PÍSMENAMI a príspevky, ktoré na seba upozorňujú, znevýhodňujú tak ostatné a nie sú estetické, ale aj zbytočné a často zámerné porušovanie gramatiky typu: "cawte, xalan, wiete ...", tri bodky namiesto čiarky, čokoľvek neštandardné – dôvod je prehľadnosť, príspevky majú slúžiť aj ostatným diskutujúcim, ak nie sú dostatočne zrozumiteľné, neprečíta ich čítačka pre slabozrakých alebo nemajú zmysel, tak ich vymažeme.
  3. Gramatika – myslite na ostatných, ak píšete príspevok, píšte ho tak, ako keby ste písali slušný email alebo list niekomu cudziemu, koho si vážite. S diakritikou (s mäkčeňmi a dĺžňami), úctou k ostatným a správnou gramatikou a nepoužívajte zbytočné odseky, hrubé chyby, zbytočné tri bodky za každou vetou alebo slovom. Ak napíšete príspevok s diakritikou, tak ju treba dodržať všade, alebo ho píšte úplne bez diakritiky. Veta sa začína veľkým písmenom a končí bodkou, otázka sa končí otáznikom.
  4. Uvedenie osobných údajov (e-mail) je našej diskusii sú povinné, nebude však nikde na stránke uvedený. Registrácia však pre vloženie príspevku nie je povinná.
  5. Diskusné fórum na smsparking.sk je moderované, vyhradzujeme si právo kedykoľvek vymazať príspevok alebo zasiahnuť do príspevku.
  6. Prevádzkovateľ stránky smsparking.sk nezodpovedá za obsah a aktivity prispievateľov do diskusného fóra. Prístupom k našim službám súhlasíte s týmito pravidlami diskusného fóra a zaväzujete sa ich dodržiavať.